Cách rửa đầu phun 128, đầu phun XAAR500 và đầu phun điện áp

Cách rửa đầu phun 128, đầu phun XAAR500 và đầu phun điện áp
1. Phương pháp rửa đầu phun 128 Sau khi đã tháo gỡ đầu phun và hút hết mực bên trong, ta ép nước rửa vào đầu phun và ngâm khoảng 10 tiếng đồng