Nguyên tắc sử dụng Font chữ trong in ấn

Nguyên tắc sử dụng Font chữ trong in ấn
1. Luật 1 Để việc đọc dễ dàng nhất ta nên dùng những Font chữ cổ điển đã được thời gian chứng minh đó là những font dễ đọc nhất. Hầu hết các font