Dây bảo vệ mặt cắt máy cắt decal

Dây bảo vệ mặt cắt máy cắt decal
Cùng với trụ dao, bánh tỳ vật liệu, lưỡi dao, màn hình, bàn phím thì dây bảo vệ cũng là một trong số những linh kiện chính đi kèm cùng với các sản