Bảo dưỡng đầu phun SPT 510

Bảo dưỡng đầu phun SPT 510
1. Bảo dưỡng mỗi ngày Trước khi tắt máy cần phải kiểm tra tình trạng của đầu phun có phải vẫn đang hoạt động bình thường, có bị nghẹt tia nào không? Nếu