Kỹ thuật cắt decal máy Trung Quốc

Kỹ thuật cắt decal máy Trung Quốc
Các bước cắt decal được thực hiện trên máy cắt Trung Quốc bằng bản thiết kế Corel 13 (X3). Mở Corel X3 thiết kế bản vẽ yêu cầu: Xuất files (File —-> Export).Đặt tên