Lối máy in nhiệt chỉ in ra giấy trắng

Lối máy in nhiệt chỉ in ra giấy trắng
Thế Giới Decal hướng dẫn bạn cách khắc phục lỗi máy in nhiệt không thể in mà chỉ cho ra giấy trắng: Lỗi này có thể do bạn dùng sai loại giấy in.