Kỹ thuật in chuyển nhiệt lên ly sứ

Kỹ thuật in chuyển nhiệt lên ly sứ
Nếu bạn đã bắt đầu thấy chán những chiếc ly cũ và có hứng làm mới những vật dụng đó, thì in chuyển nhiệt decal sẽ là một phương pháp hiệu quả mà