Kỹ thuật in, ép chuyển nhiệt hình ảnh lên chất liệu vải

Kỹ thuật in, ép chuyển nhiệt hình ảnh lên chất liệu vải
In chuyển nhiệt hình ảnh lên chất liệu vải là một phương pháp rất phổ biến trong ngành in ấn decal. Decal chuyển nhiệt có thể sử dụng được trên mọi chất liệu