Quy trình in Offset

Quy trình in Offset
In offset là một kỹ thuật in ấn trong đó, các hình ảnh dính mực in được ép lên các tấm cao su (còn gọi là các tấm offset) trước rồi mới ép

Thông tin cơ bản về chất liên kết trong mực in Offset

Thông tin cơ bản về chất liên kết trong mực in Offset
 In offset là in bản in không ép trực tiếp lên giấy hay vật liệu in như những phương pháp in khác mà sẽ được ép lên bề mặt một tấm cao su,