Kỹ thuật ép chuyển nhiệt hình ảnh trang trí mũ bảo hiểm

Kỹ thuật ép chuyển nhiệt hình ảnh trang trí mũ bảo hiểm
Nhờ có ưu điểm nổi bật là tạo ra được hình ảnh, màu sắc nổi bật, đồng thời có thể dùng nhiều màu để in đa sắc ở nhiệt độ 150 độ C