Vai trò của màu sắc trong in ấn

Vai trò của màu sắc trong in ấn
Màu sắc là một thành tố quan trọng trong các chiến lược truyền thông của doanh nghiệp, là một trong ba yếu tố hàng đầu chi phối việc quyết định mua hay không

Quy trình in Offset

Quy trình in Offset
In offset là một kỹ thuật in ấn trong đó, các hình ảnh dính mực in được ép lên các tấm cao su (còn gọi là các tấm offset) trước rồi mới ép

Nguyên tắc sử dụng Font chữ trong in ấn

Nguyên tắc sử dụng Font chữ trong in ấn
1. Luật 1 Để việc đọc dễ dàng nhất ta nên dùng những Font chữ cổ điển đã được thời gian chứng minh đó là những font dễ đọc nhất. Hầu hết các font