Kỹ thuật dán decal cuộn

Kỹ thuật dán decal cuộn
Để tiến hành dán tường bằng decal cuộn, bạn cần phải thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Xử lý tường sạch, khô, phẳng Trước khi dán, bạn nên lau qua bề