Categories
Kỹ thuật decal

Kỹ thuật cắt decal máy Trung Quốc

Các bước cắt decal được thực hiện trên máy cắt Trung Quốc bằng bản thiết kế Corel 13 (X3).

Mở Corel X3 thiết kế bản vẽ yêu cầu:

ky-thuat-cat-decal-may-trung-quoc-1Xuất files (File —-> Export).ky-thuat-cat-decal-may-trung-quoc-2Đặt tên chọn vị trí sao lưu. Chọn Đuôi .EPS (đuôi vector). Khi có nhiều mẫu thiết kế trên một bản vẽ ta nên mở TAB Options —> Selected only để cắt một mẫu đã chọn.ky-thuat-cat-decal-may-trung-quoc-3Chọn Curves (vector) —> OK . Mở Artcut 2005:ky-thuat-cat-decal-may-trung-quoc-4Vào chương trình cắt.ky-thuat-cat-decal-may-trung-quoc-5Import files Corel ( .EPS) cần cắt vào chương trình cắt.ky-thuat-cat-decal-may-trung-quoc-6Chọn Open.ky-thuat-cat-decal-may-trung-quoc-7

Nhấn vào biểu tượng Cut/Plot để vào bảng điều khiển cắtky-thuat-cat-decal-may-trung-quoc-8Nhấn Cut/Plot để cắt Decal.ky-thuat-cat-decal-may-trung-quoc-9Nhấn Start để chờ máy thực hiện lệnh cắt. Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *